Serwis wyborczy portalu Esanok.pl

Poznaj kandydatów


Andrzej Zbigniew JĘDRZEJEK

30 lat, kawaler, wykształcenie średnie ogólnokształcące, prowadzę własną działalność gospodarczą.

Zdecydowałem się kandydować, gdyż uznałem, że nadszedł czas wziąć sprawy w swoje ręce, a dzięki specyfice prowadzonego biznesu mam możliwość rozmowy z mieszkańcami i znam większość problemów trapiących naszą wioskę. Myślę, że wspólnymi siłami i przy odrobinie szczęścia wprowadzimy naszą miejscowość na europejskie standardy.

Program wyborczy:

– kanalizacja i wodociągi,
– remont drogi przez Dział wraz z drogami dojazdowymi do drogi wojewódzkiej,
– asfaltowanie drogi od tartaku w kierunku drogi wojewódzkiej,
– budowa oświetlenia na Brzozowcu, Lniance i na tzw. „Chorbku”,
– pozyskanie środków na remont starego kościoła,
– remonty pozostałych dróg lokalnych,
– obniżenie podatku od nieruchomości.


Materiał sfinansowany ze środków: KWW TOMASZA ŚWIĘCHA PRZYJAZNA GMINA