Serwis wyborczy portalu Esanok.pl

Poznaj kandydatów


Anna Kazimiera ŁUKOWSKA

Mam 39 lat. Mieszkam w Morochowie. Jestem mężatką i mam trójkę dzieci. Zawodowo pracuję jako księgowa. Aktualnie jestem studentką 5 roku PRAWA na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wcześniej ukończyłam studia inżynieryjne na Politechnice Krakowskiej w Krakowie na kierunku budownictwo oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie rachunkowości i finansów.

Od 2015 roku pełnię funkcję Sołtysa Sołectwa Morochów. Jako Sołtys aktywnie uczestniczę w rozwiązywaniu problemów sołectwa. Dzięki mojej skuteczności po kilkudziesięciu latach oczekiwań w Morochowie powstaje nowy most, który połączy rozdzieloną wieś i poprawi jakość życia mieszkańców „odciętych od świata”.

Zawsze stawiam sobie jasno określony cel i dążę do jego realizacji. Wychodzę z założenia, że „wielkość jest w każdym  z nas”.

Co chcę zmienić:
  • przede wszystkim będę wsłuchiwać się głos mieszkańców
  • budowa chodnika w Sołectwie Mokre, Morochów
  • budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mokre
  • przedłużenie godzin świecenia lamp ulicznych
  • sukcesywne doposażanie i remonty placów zabaw
  • budowa siłowni na wolnym powietrzu Mokre, Morochów
  • poprawienie stanu boiska sportowego Mokre, Morochów
  • kontynuacja modernizacji dróg gminnych
  • stołówka dla dzieci, młodzieży i seniorów
  • zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży

Materiał sfinansowany ze środków: KWW TOMASZA ŚWIĘCHA PRZYJAZNA GMINA