Serwis wyborczy portalu Esanok.pl

Poznaj kandydatów


Jan Michał MAKARCZAK

Mój program

– kapitalny remont i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tarnawie Górnej
– budowa parking przy domu ludowym w Tarnawie Dolnej
– poprawa i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej
– budowa profesjonalnej siłowni plenerowej
– doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej
– budowa brakujących dróg gminnych


Materiał sfinansowany ze środków: KWW TOMASZA ŚWIĘCHA PRZYJAZNA GMINA