Serwis wyborczy portalu Esanok.pl

Poznaj kandydatów


Damian Łukasz WOJTOWICZ

36 lat, żona Magdalena, dwójka dzieci, córka Maja i syn Jakub. Od 11 lat związany z gminą Zagórz.
Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Świętokrzyskiej; im. J. Kochanowskiego w Kielcach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W okresie studiów i w 2016 r. był pracownikiem SP ZOZ w Sanoku w dziale IT. Od 2007 roku związany z Gimnazjum Nr 4 w Sanoku jako nauczyciel, którą kontynuuje. Obecnie jest także pracownikiem Gimnazjum w Zagórzu. W 2010 roku pracownik Gimnazjum nr 1 w Sanoku. Przez kilka lat pracownik „Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku” jako nauczyciel, a w 2017 r. i 2018 r. pracownik Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku. Startuje jako niezależny kandydat do Rady Miejskiej w Zagórzu z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Święcha Przyjazna Gmina.

Co chcę zmienić:
  • wspierania inicjatyw mieszkańców - zapewnienie mieszkańcom ODJ i Doliny współdecydowania o inwestycjach,
  • budowa placu zabaw na Dolinie, modernizacja istniejących placów na ODJ
  • racjonalizacji polityki finansowej gminy - ODJ budowę parkingu przy cmentarzu,
  • działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa - budowę chodników, budowę barier drogowych wzdłuż nowo wybudowanej drogi, całonocne oświetlanie osiedla,
  • budowę trasy rowerowej z ODJ w kierunku kompleksu sportowego w Zakuciu,
  • stworzenie miejsc umożliwiających wypoczynek, spędzania czasu wolnego dla ludzi z każdej grupy wiekowej (placu zabaw, boiska sportowego typu orlik, siłowni dla młodzieży i osób starszych, czy też miejsca rekreacyjnego dla integracji mieszkańców),
  • poprawa jakości utrzymania dróg i chodników w szczególności w okresie zimowym,
  • przeciwstawianie się oszczędnością w zagórskiej oświacie,

Materiał sfinansowany ze środków: KWW TOMASZA ŚWIĘCHA PRZYJAZNA GMINA